Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทพื้นทราย เทคอนกรีต

Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 ค่ะ

ขออนุญาต Update วันนี้เริ่มเทพื้นทราย และเทคอนกรีตเพื่อดำเนินการ วางเสา และ เทคอนกรีต นะคะ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ สิ้นเดือนมิถุนายน

ถ้าหากการก่อสร้างเสร็จก่อนแล้วจะเรียนแจ้งทุกท่านเป็นระยะนะคะ ^^

กราบขอบพระคุณค่า _/|\_
บัวทีม

Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทพื้นทราย เทคอนกรีต

Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทพื้นทราย เทคอนกรีต

Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทพื้นทราย เทคอนกรีต

Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทพื้นทราย เทคอนกรีต

Update 5 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทพื้นทราย เทคอนกรีต

ใส่ความเห็น