งานวางท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง และน้ำท่วม ภายในที่จอดระยะยาว

ณ ขณะนี้เราได้วางโครงสร้างหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้คืองานวางท่อ เพื่อป้องกันน้ำขัง และน้ำท่วม ภายในที่จอดระยะยาว ค่ะ ต่อไปคือ เทปูนส่วนที่ 4 และ รอขึ้นโครงเหล็ก ทำผนังกั้นป้อมยาม

ตอนนี้ไฟฟ้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณหน่วยงานราชการทุกส่วน ทุกภาค ที่ช่วยดำเนินการให้อย่างรวดเร็วค่ะ

งานวางท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง และน้ำท่วม ภายในที่จอดระยะยาว

ใส่ความเห็น