Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

ณ ขณะนี้เราได้วางโครงสร้างหลังคา และกำแพงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และงานวางท่อก็เรียบร้อยแล้วค่ะ

Update งานของวันที่ 20 Dec 2017 งานคืบหน้า ไปเรื่อย ๆ แล้วค่ะ ตอนนี้งานปูหลังคา กำลังดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

Update งานก่อสร้าง ที่จอดรถระยะยาว สนามบินเชียงราย วันที่ 20 Dec 2017 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างกำแพงเรียบร้อย

ใส่ความเห็น