Update งานก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้งเชียงราย เฟส 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ระบบฐานราก เสาเข็ม

Update งานก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้งเชียงราย เฟส 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ระบบฐานราก เสาเข็ม

ขอบคุณทุก ๆ คนที่ทุ่มเทลุยงานกันแบบนี้….. เพิ่มเฟส 2 สำหรับที่จอดรถระยะยาว บัวพาร์คกิ้ง…

มีความสุขที่เห็นลูกค้าตอบรับกันอย่างเนืองแน่น ทำให้มีกำลังใจทำงานกันต่อไป และจะทำให้ดีที่สุด

ขอบพระคุณทุกๆท่านค่า _/|\_ ^^

Update งานก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้งเชียงราย เฟส 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ระบบฐานราก เสาเข็ม

Update งานก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้งเชียงราย เฟส 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ระบบฐานราก เสาเข็ม

Update งานก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้งเชียงราย เฟส 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ระบบฐานราก เสาเข็ม

Update งานก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้งเชียงราย เฟส 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ระบบฐานราก เสาเข็ม

ใส่ความเห็น