Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018

ณ ขณะนี้การเทคอนกรีต ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากต่อสู้ฟ้าฝนมากันอย่างหามรุ่งหามค่ำ เครื่องมือที่เรามีอยู่ก็ทันสมัยพยายามทุกวิถีทาง ที่เร่งดำเนินการให้เสร็จใรเร็ววัน ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย

ความจริงใกล้เข้ามาแล้ว อย่างไรจะแจ้งความคืบหน้าเป็นให้ท่านทราบเป็นระยะนะคะ ^^

กราบขอบพระคุณค่ะ _/|\_
บัว ทีม

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

Update งานของวันที่ 13 มิถุนายน 2018 เทคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น