Update งานวันที่ 26 มิถุนายน 2018 เริ่มเชื่อมระหว่าง บัวพาร์คกิ้ง ที่จอดรถระยะยาว เฟส 1 และเฟส 2

Update งานวันที่ 26 มิถุนายน 2018

ตอนนี้งานก่อสร้างคืบหน้า เริ่มเชื่อมระหว่างเฟส 1 และเฟส 2 แล้วนะคะ ที่จอดของเราจะมีประมาณ 100 ช่อง ถ้าหากการตอบรับเราดี เราพร้อมจะขยายเฟส 3-4 เพื่อรับใช้ทุกท่านค่ะ

ณ ขณะนี้เรากำลังจะขึ้นโครงเหล็กที่ทนทานได้มาตรฐานเหมือนเฟสแรกนะคะ และต่อจากนั้นจะขึ้นหลังคา Metal Sheet

มีบางท่านสอบถามมาว่าถ้าฝนตกหนัก น้ำจะท่วมรถท่านหรือไม่ สามารถให้คำตอบได้เลยค่ะว่า ไม่มีทางท่วมค่ะ เพราะใต้คอนกรีตเราวางท่อระบายน้ำไว้เป็นอย่างดี

กราบขอบพระคุณมากค่ะ ^^
บัวทีม _/|\_

Update งานวันที่ 26 มิถุนายน 2018 เริ่มเชื่อมระหว่าง บัวพาร์คกิ้ง ที่จอดรถระยะยาว เฟส 1 และเฟส 2

Update งานวันที่ 26 มิถุนายน 2018 เริ่มเชื่อมระหว่าง บัวพาร์คกิ้ง ที่จอดรถระยะยาว เฟส 1 และเฟส 2

Update งานวันที่ 26 มิถุนายน 2018 เริ่มเชื่อมระหว่าง บัวพาร์คกิ้ง ที่จอดรถระยะยาว เฟส 1 และเฟส 2

Update งานวันที่ 26 มิถุนายน 2018 เริ่มเชื่อมระหว่าง บัวพาร์คกิ้ง ที่จอดรถระยะยาว เฟส 1 และเฟส 2

ใส่ความเห็น