Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018

ณ ขณะนี้บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้วนะคะ คาดว่าจะเข้าใช้บริการได้ ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2018นี้ได้แล้วค่ะ เพิ่มที่ใหม่ไฉไลกว่าเดิม ^^

ขอกราบขอบพระคุณค่ะ _/|\_
บัวทีม

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

Update งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 บัวพาร์คกิ้งเฟสที่ 2 เสร็จไป 90% แล้ว

ใส่ความเห็น